Liên hệ đăng bài

Telegram: BanhBeoDep

Mỗi bài đăng thời hạn tối thiểu 1 tuần và sẽ được trừ trực tiếp vào điểm hiện có.

Sau khi bài đăng hết hạn có thể gia hạn theo ngày. Số điểm được trừ tính theo ngày.

BanhBeo.net